កាស២៤ គឺជាសេវាកម្មផ្តល់កម្ចីសាច់ប្រាក់រហ័សតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ដោយមិនតម្រូវអោយមានឯកសារស្មុគស្មាញ ឬអ្នកធានាឡើយ។

  លោកអ្នកគ្រាន់តែបំពេញបែបបទស្នើរសុំងាយៗ នឹងទទួលបានសាច់ប្រាក់ភ្លាមៗតាមសាខាធនាគារ និងភ្នាក់ងារវេលុយដែលនៅជិតអ្នកបំផុត។


ហេតុអ្វីជ្រើសរើស សេវាកាស២៤?


  • ស្នើរសុំប្រាក់កម្ចីដំបូង រហូតដល់ ៥០០ ដុល្លារ

  • លទ្ធផលអនុម័ត្រ ត្រឹមតែ ១ម៉ោង

  • ជាមួយកម្មវិធី ប្រូម៉ូសិនជាច្រើន

  • ព្រមទាំងកម្រៃសេវាសមរម្យ

  • អាចទូទាត់ផ្តាច់បានគ្រប់ពេលដោយគ្មានការពិន័យ និងអាចបត់បែនបាន

  • ព្រមទាំងដាក់ពាក្យស្នើសុំ បានគ្រប់ពេល និងគ្រប់ទីកន្លែង